15 กันยายน 2550

นิทานเรื่อง ราชสีห์กับหนู (THE LION AND THE MOUSE)


Once upon a time there was a lion
who was hunting for food in the forest

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยั้งมีสิงโคตัวหนึ่งเดินออกหาอาหารอยู่ในป่า

Until afternoon he was tired and sleepy

จนเวลาบ่าย มันรู้สึกเหนื่อยและง่วงนอน
So he slept under a tree

สิงโตจึงหลบไปนอนใต้ต้นไม้

A little mouse came and ran on the lion is back not knowing that it disturbed the lion

ในขณะนั้นมีหนูตัวเล็กๆ ตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาบนหลังของสิงโต โดยที่มันไม่รู้

The lion woke up and was angry

สิงโตพลันรู้สึกตัวตื่นขึ้นด้วยความโกรธ

ส่วนเรื่องจะดำเนินต่อไปอย่างไรติดตามอ่านได้ที่ web ของ อัญชลี และนิภาพร จ้า

................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: