25 สิงหาคม 2550

ความคิดเห็นของผู้จัดทำ


.....การที่เราจะได้อะไรมาสักอย่าง มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด และสิ่งที่ได้มายากนั้นมักจะมีคุณค่าเสมอ การเรียนวิชานี้ทำให้ฉันได้ฝึกการคิดว่า การออกไปเป็นครูคอมพิวเตอร์เราจะเป็นครูที่ดีได้อย่างไร ถ้าไม่ได้เรียนกับท่าน อาจารย์วิวรรธ ดิฉันก็คงทำ Blogger ไม่เป็นอย่างแน่นอน ดิฉันขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากนะคะที่ให้ความรู้แก่ดิฉัน สิ่งที่ท่านอาจารย์สอน ดิฉันจะจำไว้และนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนให้มากที่สุดค่ะ......